Allahı Zikretmek ve Bu Amaçla Toplanmanın Fazileti

Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivayetle dedi ki; Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır:

“Allahu Teâlâ’nın yollarda dola­şarak Allah’ı zikreden kullarını araştıran Melekleri bulunmak­tadır. Allah’ı zikreden bir topluluk buldukları vakit, birbirle­rine: “Haydi geliniz, sizin aradıklarınız buradalar” diye nida ederler.” “Me­lekler o zikir ehline dünya semasına kadar kanatlarıyla sa­rarlar. Rab Teâlâ onların vaziyetlerini Meleklerden daha iyi bilen olmakla beraber Meleklere:

“Kullarım ne diyorlar?” diye sorar.”

“Melekler: “Seni tesbih ediyorlar, Seni tekbir ediyorlar, Sana hamd ediyorlar ve seni temcîd ediyorlar” diye cevap verirler.

Hak Teâlâ da buyurur ki: “Beni gördüler mi?”

Melekler: “Hayır, vallahi Seni görmediler” derler.

Allahu Teâlâ: “Ya Beni görselerdi ne olurdu?” diye buyurur.

Melekler: “Eğer Seni görselerdi o za­man Sana daha çok ibadet ederlerdi. Seni daha çok temcîd ederlerdi, Sana daha çok hamd eder ve Seni daha çok tesbih ederlerdi.” derler.

Allahu Teâlâ: “Benden ne istiyorlar?” diye buyurur.

Melekler de: “Senden Cenneti istiyorlar” diye cevap verirler.

Allah-u Azze ve Celle: “Cenneti gördüler mi?” diye sorar.

Melekler de: “Hayır, Vallahi Cenneti görmediler” derler.

Allahu Teâlâ da bunun üzerine : “Eğer bir de cenneti görse­lerdi ne olurdu?” diye sorar.

Melekler de: “Şayet görselerdi, (Cennete girmek) için onu daha çok arzulayıp isteyen ve daha çok rağbetleri artanlar olurlardı.” diye cevap verdiler.

Allahu Teâlâ: “Onlar neden sakınmaktalar?” diye sorar.

Melekler de: “Cehennemden” diye cevap verirler.

Allahu Teâlâ: “Cehennem ateşini gördüler mi?” diye sorar.

Melekler de: “Hayır, vallahi onu görmediler” derler.

Allah (c.c.): “Şayet Cehennemi görseler nasıl olurdu?” diye buyurur.

Melekler de: “Şayet cehennemi görselerdi ondan daha çok sakınıp ka­çan ve daha çok Cehennem ateşinden korkanlar olurlardı” diye cevap verirler.”

Bunun üzerine Hak Teâlâ şöyle buyurur: “Sizi şahit tu­tuyorum, şüphesiz ki onları bağışladım.”

Bu buyruğundan sonra Meleklerden birisi: “İçlerinde filanca birisi vardı ki sa­dece bir ihtiyaç için zikir ehlinin arasında bulunuyordu.” der.

Allahu Teâlâ da: “Onlar bir meclisin insanları olup, içlerinde bulunan birisi ayrı tutulamaz” diye buyurdu.”[Buhari 6408, Muslim 2689]

“Allahı Zikretmek ve Bu Amaçla Toplanmanın Fazileti” üzerine 2 yorum

  1. demek oluyor ki bir ihtiyaç için o mecliste bulunan şahısta nasibini alıyor sevaptan rahmet onuda kapsıyor.O insanların zikri hürmetine Yüce Allah c.c o ihtiyaç sahibinin ihtiyacını belki karşılıyor.Yüce Rabbim c.c tüm müminlere onun zikir meclisinde bulunmayı nasip etsin

Yorumlar kapalı.