Namaz

Allah’ın Selamı, Rahmeti ve Bereketi üzerinizde olsun. İslamın beş şartın biri olan ve en çok üzerinde durulan konudur namaz. Kelime-î Şahadetten sonra mutlaka her zaman yapmamız gereken bir ibadettir. diğer şartlar da Oruç, Zekat ve Hac’da alternatifler veren Allah (C.C), namaz için ise “Hiçbir şey yapamazsan kalbin ile” Kıl demiştir.

Namaz bir temizlenmektir, eğer yürekten yapılırsa. Maun sûresi 4,5 ve 6. Ayetlerinde denildiği gibi Vay onların haline ki onlar namazı süs(gösteriş) için yaparlar. Eğer Siz namazı gösteriş için değil de Allah rıza için yaparsanız o zaman aldığınız zevk ve haz çok fazla olur.

Namaz herkes çok zor diye nitelendirir. Aslında zorluk dedikleri (Ki yakın zamana kadar bunların arasında bende vardım maalesef) günde 5 vakit veya 3 vakit abdest almak. ondan sonra 17 rekat (Farzlar) namaz kılmak. Toplam dünyada ayırdığımız zaman 30 dakika değildir ama ahiret için inanılmaz hayırlıdır.

Bir diğer zor ise söz edilen ben falanca sureyi bilmiyorum o yüzden başlayamıyorum. Bu kesinlikle kılmamaya yönelik bir yaklaşımdır (Yada biz cahillerin bilip bilmeden söylediği bir şeydir). Namaz kılmak için Sadece ve sadece
Bismillâhir rahmânir rahîm.
Rahmân ve rahîm olan Allah’ın ismi ile.
diyebilmek yeterlidir (yeni başlamak için daha sonra tüm sureleri hakkı ile öğrenmek ve okumak gereklidir). Peki nasıl bu kanıya varabiliyoruz. Namaz’da Fatih’a okumak farzdır. Fatiha suresi 7 ayetten oluşur ve o 7 ayetten 1 tanesi olan Bismillâhir rahmânir rahîm. demek bütün fatihayı okumak gibidir. Peki yani Ettehıyyatü Duası(Site’de bu ayrıntılı olarak verilmiştir) diye bir soru gelirse aklınıza onu okumak farz değildir sadece Ettehıyyatü Duası kadar oturmak kafidir. Gördüğünüz gibi islam dini işleri kolaylaştırma dinidir. Hiçbir işi zorlaştırmak islam dinin de yoktur.

Bakara Suresi 152. ayetinde Allah bizlere şöyle demektedir.

Fezkurûnî ezkurkum veşkurû lî ve lâ tekfurûn(tekfurûni).
Öyle ise Beni zikredin ki Ben de sizi zikredeyim. Ve Bana şükredin ve Beni inkâr etmeyin.

Namaz kıldığımız’da Allah çok kez anarız daha doğrusu hep zikrederiz. Fatiha okur zikrederiz, Allah-û Ekber deriz zikrederiz. Diğer sureleri okur zikrederiz. Ne mutlu ki bu kadar Allah’ı zikredip Allah tarafından anılmak, hatırlanmak. İkindi vakti Koruyucu melekler gidip yenileri geleceği zaman Allah gelen meleklere sorarmış bu kulum namazlarını kıldımı diye. Melek evet dediklerinde dönüp bütün meleklere siz şahid olun şu kulum benim için namaz kıldı. Ahiret gününde siz ona şahitlik edin dermiş. Allah tarafından böyle bir şerefe nail olmak, böyle anılmak ve hatırlanmak için bile bu ibadet yapılır.

Kuran’da 88 ayette Namaz geçmekte. Her geçtiği yerde üstüne basa basa Namaz’ı terk etmeyin denilmektedir.
En’am suresi 92.Ayet

Ve hâzâ kitâbun enzelnâhu mubârekun musaddıkullezî beyne yedeyhi ve li tunzire ummel kurâ ve men havlehâ, vellezîne yu’minûne bil âhireti yu’minûne bihî ve hum alâ salâtihim yuhâfizûn(yuhâfizûne).
BU (KUR'AN), ÜMMÜ'L-KURÂ (MEKKE) VE ÇEVRESINDEKILERI UYARMAN IÇIN SANA INDIRDIGIMIZ VE KENDINDEN ÖNCEKILERI DOGRULAYICI MÜBAREK BIR KITAPTIR. ÂHIRETE INANANLAR BUNA DA INANIRLAR VE ONLAR NAMAZLARINI HAKKIYLA KILMAYA DEVAM EDERLER.

Ahzab Suresi 33.Ayet

Ve karne fî buyûtikunne ve lâ teberrecne teberrucel câhiliyyetil ûlâ ve ekımnes salâte ve âtînez zekâte ve atı’nallâhe ve resûleh(resûlehu), innemâ yurîdullâhu li yuzhibe ankumur ricse ehlel beyti ve yutahhirekum tathîrâ(tathîran).
HEM VAKARINIZLA EVLERINIZDE DURUN DA ÖNCEKI CAHILIYYET DEVRI ÇIKIŞI GIBI SÜSLENIP ÇIKMAYIN, NAMAZ KILIN, ZEKAT VERIN, ALLAH'A VE PEYGAMBERINE ITAAT EDIN! EY EHL-I BEYT (PEYGAMBERIN EV HALKI), ALLAH YALNIZCA SIZDEN KIRI UZAKLAŞTIRIP TERTEMIZ PAMPAK ETMEK ISTIYOR.

Ankebut Suresi 45. Ayet
Utlu mâ ûhıye ileyke minel kitâbi ve ekımıs salât(salâte), innes salâte tenhâ anil fahşâi vel munker(munkeri), ve le zikrullâhi ekber(ekberu), vallâhu ya’lemu mâ tasneûn(tasneûne). SANA VAHYEDILEN KITABI GÜZEL GÜZEL OKU VE NAMAZI KIL! MUHAKKAK SAHIH NAMAZ EDEPSIZLIKTEN VE UYGUNSUZLUKTAN ALIKOYAR. MUHAKKAK ALLAH'I ANMAK EN BÜYÜK IŞTIR VE ALLAH, HER NE IŞLERSENIZ BILIR.

Okuduğumuz ayetlerde de gördüğünüz gibi salih bir şekilde namaz kılmak insanı her türlü günahtan uzak tutar. Sn olarak size Namaz ile ilgili olarak çok yararlı bir site adresi vereceğim. Dualarınız da yer almak dileği ile Allah’a emanet olun.

http://www.namazzamani.net/turkce/klavuz.htm

“Namaz” üzerine bir yorum

  1. Geri bildirim: Abdest - SiberElma

Yorumlar kapalı.