Kategori arşivi: Din

Dini Konular

Hidayette Ermek

Bütün insanlığın ulaşmak istediği mutlak nokta cennettir. Herkes kendisini cennete layık görür. Kimse kendisini Cehennem ehlinden saymaz, sayamaz. Çünkü cehennem dediğimiz yer kötülerin olduğu yerdir. Cehennem dediğimiz yerde biz insanların layık olmadığı türden şeyler vardır. Peki hiçbirimiz madem kendimizi Cehennem ehlinden saymıyoruz da neden ona uygun davranışlar sergilemiyoruz. Cennet ehlinden olmak için yapmamız gerekenleri aslında çoğumuz biliyoruz ama malesef uygulama noktasında çok noksan kalıyoruz bu konuda.
Hidayette Ermek yazısına devam et

Kur’anın kalbi “Yasin Suresi”

Tekrardan Selamün aleyküm diyerek yazıma başlamak istiyorum. Müslümanlık için bir Şifa olan, her başımız sıkıştığında koştuğumuz Yüce Kitabımız Kuran’i kerim içinde ki mucizeleri anlatmak ile bitmez. Her kelimesi, her cümlesi binbir derde deva olan Kuran’i kerim de 36. Sûre olan Yasin Suresi Kuranın kalbi olarak kabul görmektedir. Yasin Suresi ile ilgili Hadisler yazmak ile bitmez. Hepimizin bildiği ölülerinize Yasin okuyun, Eğer biri can vermek üzere ise yasin okuyun ki tez şifa bulsun. Bunlardan sadece bir kaç tanesidir.

Dua kitaplarında sıkça rastlaştığımız bir konudur bu. Eğer biri kötü hasta ise acil şifa bulması için (durumu kötü ise hemen ruh’u teslim etmesi için, değilse şifa bulması için) yanında yasin okumak çok iyidir. Ölülerimize yasin okuduğumuz vakit onların rahatladığı ve azaplarının azaldığı da yazılan bilgiler arasındadır.
Kur’anın kalbi “Yasin Suresi” yazısına devam et

Reenkarnasyon (Tenâsuh) Aldatmacası

İkinci yaşam ile ilgili bir ara kafam çok fazla karışık idi. Bunun ana sebebi ise o zamanlar yaşadığım duygusal boşluktan kaynaklanıyordu. Bu konu ile alakalı 3 defa uyutulup eski yaşamlarımı bile inceledim. Ama daha sonra Kuran-î kerim de şu vereceğim bilgiler ışığında bunun olamayacağı hususuna vardım. Bir diğer etken ise Değerli hocam H. Mustafa’ın yaptığı şu tevazü idi : Allah her insan sevindiğinde bir melek yaratıyor da, neden aynı ruh’u her zaman gönderme gereği görsün. Haşa Allah tekrardan ruh yaratamıyormu ki eski ruh’u tekrardan gönderiyor. Şimdi konu ile alakalı Bakara, Al-î İmran, Nuh, Mu’minun surelerinde geçen bazı ayetleri inceleyelim. Bu yazıyı yazarken Ahmed Hulusi hocanın kitaplarından çokça yararlandım. Allah doğru yolda olan ve herkesi o yol’a çağıranlardan razı olsun.
Reenkarnasyon (Tenâsuh) Aldatmacası yazısına devam et

Âmener Resülü Duası

Bakara sûresinin 285 ve 286. ayetlerine verilen isimdir (Bakara sûresi Son iki ayeti). Bu sure/Dua ile ilgili hadisler ve İslam büyüklerinin düşüncelerinden derlediğim bilgileri aşağıda size sunmaya çalıştım. Her Surede/Ayette olduğu gibi bu ayette de sayılamıyacak kadar çok hikmet vardır. Allah dualarınızda muminleri eksik etmesin.

Amener resûlü bimâ ünzile ileyhi min rabbihî vel mü’minûn. Küllün âmene billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulih; lâ nuferriku beyne ahadin min rusulih. Ve kâlu, semi’na ve etâ’na, gufraneke rabbena ve ileykel masıyr.

Lâ yukellifullahu nefsen illâ vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena lâ tuahızna innesiyna ev ahta’na. Rabbena ve lâ tahmil aleyna ısran kemâ hameltehu alelleziyne min kablina. Rabbenâ ve lâ tuhammilna ma lâ tâkatelena bih. Va’fuanna, vağfirlena, verhamna. Ente mevlâna, fansurna alel kavmil kâfiriyn.
Âmener Resülü Duası yazısına devam et

Ettehıyyatü Duası

Her namaz kılarken okuduğumuz bir dua Ettehıyyatü. Kuranda yer almayan bir dua olması sebebi ile dikkatimi çekti. Her zaman kılarken mutlaka okuduğumuz bir dua. yaptığım araştırma sonucunda aşağıda yer alan bilgileri buldum. bir başka nokta daha sonda yer alan Kelime-i Şahadet’i namazda söylerken yürekten söylemek ve tüm benliğiniz ile his etmeniz’i Allahtan diliyorum. çünkü onun verdiği haz o kadar güzel ki kelimeler ile tarif edilemez. Allah’ın rahmeti, bereketi ve selamı üzerinizde olsun.

Ettehıyyatü lillahi vessalavatü vettayyibatü Esselamü aleyke eyyühennebiyyü verahmetullahi veberekatühü esselamü aleyna veala ıbadillahissalihin Eşhedü enlailahe illALLAH veeşhedü enne Muhammeden abdühü verasülüh.
Namazın sonunda Etteyıhhatü’yü okuyacak kadar oturmak farz, Ettehıyyatü’yü okumak vacip,
ALLAHümme salli-barik ve Rabbena’yı okumak ise sünnettir.
Ettehıyyatü Duası yazısına devam et

Sevinç Meleği

Cafer Bin Muhammed, dedesinden rivayet ediyor.

Bir kimse, bir mü’mini sevindirince, Allah verdiği bu sevinç sebebiyle onun için bir melek yaratır. Kul kabrine vardığında, o sevinç meleği gelir ve ölen kişiye:

-Beni tanıyor musun?; der ölen kişiye.
– Sen kimsin?; diye sorar.
Sevinç meleği:

Ben filanca kişiye filanca vakitte verdiğin sevinçten yaratılan meleğim. Bugün kabrin yalnızlığında senin dostun olacağım ve sorgu meleklerine vereceğin cevapta sana telkinde ve yardımda bulunacağım. Kıyamet günü göreceğin dereceleri sana seyrettireceğim. Senin için Rabbinin yanında şefaatçilik yapacağım ve sana cennetteki yerini göstereceğim; der…

Kur’an mü’minler için şifadır

Şuanda okuduğum bir kitap var. Gizli Telkinle Kur’an Terapisi adın da çok güzel ve severek okuyorum. Kubilay Aktaş tarafından kaleme alınmış olan bu eser’i okurken çok atladığımız konu olduğunu görüp onları tekrardan inceleme ve sizin ile paylaşma Allah nasip ediyor.
Bugun kitabı okurken gözüme ISRA Sûresi 82.Ayette yer alan Mêal dikkatimi çekti. Bunla ilgili kendi bilgim el verdiği derece de bir araştırma yapıp sizin ile paylaşma gereğini gördüm. İnşallah size faydası dokunur.
Kur’an mü’minler için şifadır yazısına devam et