Mağfiret

Allah’ın, kullarının işlediği suç ve günahları örtüp affetmesi, bağışlaması anlamına gelen bir terim Kur’an-ı Kerim’de yirmi sekiz ayrı yerde geçer.

İsimlerinden biri de “Gaffâr” olan Allah Teâlâ, kullarının yaptıkları hata ve günahları bu isminin bir tecellisi olarak affeder. Bu itibarla, Cenâb-ı Hak “Gaffâru’z-Zünûb” (Günahları affeden) olarak bilinir. Mağfiret kelimesinin kökü olan, “Gufrân” da, affetmek, bağışlamak demektir. Allah Teâlâ’nın affedicilik vasfını ifade eden “Gâfûr” kelimesi Kur’an-ı Kerim’de bir yerde; yine aynı manaya gelen “Gâfir” kelimesi doksan bir yerde; “Gaffâr” kelimesi ise, dört yerde geçmektedir. Bu da Allah Teâlâ’nın kullarına olan affı ve bağışının ne derece büyük olduğunun bir ifadesidir.
Mağfiret yazısına devam et

Hz. Adem (A.S.) Ve İlk İnsanın Yaratılışı

Allah Azze ve Celle, hiç birşeyi yaratmadan önce kendi Nurundan Evrene Rahmet olarak gönderilen Enbiyaların Şah’ı Hz. Muhammed Mustafa Sallahu Aleyhi Vessellem’i yaratmıştır. ilk yaratılan Ruh ona aittir. Daha sonra melekler ve diğer cismani varlıklar yaratılmıştır.

İnsan yaratılışı Kuran-î Kerimde iki evre olarak geçmektedir. Bunlardan birincisi Hz. Adem (A.S.)’in yaratılışı ve diğer insanların yaratılışı olarak ele alırız. Hz. Adem (A.S.) yaratılışı ile ilgili olarak, yaratılmadan önce Allah Azze ve Celle Meleklere şöyle sesleniyor Yeryüzünde bir Abd yaratacağım, melekler ise yaratacağın bu Abd’ın yeryüzünde günah işleyeceğini kan dökeceklerini söylemektedir. Bunla ilgili olarak Bakara suresi 30. ayeti kerimede şöyle denmektedir.
Hz. Adem (A.S.) Ve İlk İnsanın Yaratılışı yazısına devam et

Namaz

Allah’ın Selamı, Rahmeti ve Bereketi üzerinizde olsun. İslamın beş şartın biri olan ve en çok üzerinde durulan konudur namaz. Kelime-î Şahadetten sonra mutlaka her zaman yapmamız gereken bir ibadettir. diğer şartlar da Oruç, Zekat ve Hac’da alternatifler veren Allah (C.C), namaz için ise “Hiçbir şey yapamazsan kalbin ile” Kıl demiştir.

Namaz bir temizlenmektir, eğer yürekten yapılırsa. Maun sûresi 4,5 ve 6. Ayetlerinde denildiği gibi Vay onların haline ki onlar namazı süs(gösteriş) için yaparlar. Eğer Siz namazı gösteriş için değil de Allah rıza için yaparsanız o zaman aldığınız zevk ve haz çok fazla olur.
Namaz yazısına devam et

Esmaü’l Hüsna

Bize Kuran’da bildirilen 99 tane isim vardır. Allah ismi bunların başında gelmektedir. Allah ismi diğer bütün isimleri ve manaları kendisinde toplayan yegane isimdir. Kuran-î Kerimde Allah ismi 1975 defa geçmektedir (1975 Ayet’te geçmekte, 2697 Defa tekrar edilmektedir.).

Alemlere Rahmet, enbiyaların Sultanı Muhammed S.A.V. Esmaü’l Hüsna ile ilgili olarak Bir Hadis-î Şerifte şöyle demektedir. Her kim ki Esmaü’l Hüsyanı manası ile beraber öğrenip ezberler ise o Cennete gider. Burada şu manayı çıkarmamak lazım ben eve gideyim bunları ezberleyip cennete gideyim. Burada Efendimiz bize demek istiyor ki eğer siz bunları manası ile öğrendiğinizde zaten siz Hak’a ulaşmış olacaksınız.
Esmaü’l Hüsna yazısına devam et

Mevlid Kandili

Adı güzel Kendi Güzel alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Muhammed S.A.V. doğum günü. Bütün alemler’e gelmiş olan ve tek kurtuluşumuz olan bu Mübarek insanın doğum gününü canı yürekten kutlamak biz inananlara düşen görevimizdir. Peygamber efendimiz Hicri takviminin 571.yılının Rebiü’l-evvel ayının 12.gecesi bir Pazartesi gecesi Dünyayı şereflendirmiştir (Milâdî takvime göre ise bu, Nisan ayının 20.gününe denk gelmektedir). Bu mübarek geceyede Mevlid Kandili denilmektedir.

Bu gecenin önemini izah etmek gerekirse. Biz inanlar kuşkusuz ki Kitabımız Kuran-î Kerime canı yürekten inanmış. Allah’a, bizi yaklaştıracak güzelliklere varmak için elimizden gelenleri yapmaktayız. Bu Yüce dine inandığımıza göre bu dinin oluş sebebine çok büyük saygı duymaktayız. Kadir gecesi bildiğiniz gibi 1000 aydan daha hayırlı bir gündür. Böyle bir günün olması için yani Kuran-î Kerimin inmesi için, öncelikle Peygamber Efendimizin doğması lazım. Ve bugun onun, o mübarek insanın doğduğu gündür. Mevlid Kandili yazısına devam et

Hidayette Ermek

Bütün insanlığın ulaşmak istediği mutlak nokta cennettir. Herkes kendisini cennete layık görür. Kimse kendisini Cehennem ehlinden saymaz, sayamaz. Çünkü cehennem dediğimiz yer kötülerin olduğu yerdir. Cehennem dediğimiz yerde biz insanların layık olmadığı türden şeyler vardır. Peki hiçbirimiz madem kendimizi Cehennem ehlinden saymıyoruz da neden ona uygun davranışlar sergilemiyoruz. Cennet ehlinden olmak için yapmamız gerekenleri aslında çoğumuz biliyoruz ama malesef uygulama noktasında çok noksan kalıyoruz bu konuda.
Hidayette Ermek yazısına devam et

Kur’anın kalbi “Yasin Suresi”

Tekrardan Selamün aleyküm diyerek yazıma başlamak istiyorum. Müslümanlık için bir Şifa olan, her başımız sıkıştığında koştuğumuz Yüce Kitabımız Kuran’i kerim içinde ki mucizeleri anlatmak ile bitmez. Her kelimesi, her cümlesi binbir derde deva olan Kuran’i kerim de 36. Sûre olan Yasin Suresi Kuranın kalbi olarak kabul görmektedir. Yasin Suresi ile ilgili Hadisler yazmak ile bitmez. Hepimizin bildiği ölülerinize Yasin okuyun, Eğer biri can vermek üzere ise yasin okuyun ki tez şifa bulsun. Bunlardan sadece bir kaç tanesidir.

Dua kitaplarında sıkça rastlaştığımız bir konudur bu. Eğer biri kötü hasta ise acil şifa bulması için (durumu kötü ise hemen ruh’u teslim etmesi için, değilse şifa bulması için) yanında yasin okumak çok iyidir. Ölülerimize yasin okuduğumuz vakit onların rahatladığı ve azaplarının azaldığı da yazılan bilgiler arasındadır.
Kur’anın kalbi “Yasin Suresi” yazısına devam et

Reenkarnasyon (Tenâsuh) Aldatmacası

İkinci yaşam ile ilgili bir ara kafam çok fazla karışık idi. Bunun ana sebebi ise o zamanlar yaşadığım duygusal boşluktan kaynaklanıyordu. Bu konu ile alakalı 3 defa uyutulup eski yaşamlarımı bile inceledim. Ama daha sonra Kuran-î kerim de şu vereceğim bilgiler ışığında bunun olamayacağı hususuna vardım. Bir diğer etken ise Değerli hocam H. Mustafa’ın yaptığı şu tevazü idi : Allah her insan sevindiğinde bir melek yaratıyor da, neden aynı ruh’u her zaman gönderme gereği görsün. Haşa Allah tekrardan ruh yaratamıyormu ki eski ruh’u tekrardan gönderiyor. Şimdi konu ile alakalı Bakara, Al-î İmran, Nuh, Mu’minun surelerinde geçen bazı ayetleri inceleyelim. Bu yazıyı yazarken Ahmed Hulusi hocanın kitaplarından çokça yararlandım. Allah doğru yolda olan ve herkesi o yol’a çağıranlardan razı olsun.
Reenkarnasyon (Tenâsuh) Aldatmacası yazısına devam et

Âmener Resülü Duası

Bakara sûresinin 285 ve 286. ayetlerine verilen isimdir (Bakara sûresi Son iki ayeti). Bu sure/Dua ile ilgili hadisler ve İslam büyüklerinin düşüncelerinden derlediğim bilgileri aşağıda size sunmaya çalıştım. Her Surede/Ayette olduğu gibi bu ayette de sayılamıyacak kadar çok hikmet vardır. Allah dualarınızda muminleri eksik etmesin.

Amener resûlü bimâ ünzile ileyhi min rabbihî vel mü’minûn. Küllün âmene billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulih; lâ nuferriku beyne ahadin min rusulih. Ve kâlu, semi’na ve etâ’na, gufraneke rabbena ve ileykel masıyr.

Lâ yukellifullahu nefsen illâ vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Rabbena lâ tuahızna innesiyna ev ahta’na. Rabbena ve lâ tahmil aleyna ısran kemâ hameltehu alelleziyne min kablina. Rabbenâ ve lâ tuhammilna ma lâ tâkatelena bih. Va’fuanna, vağfirlena, verhamna. Ente mevlâna, fansurna alel kavmil kâfiriyn.
Âmener Resülü Duası yazısına devam et

Abdurrahman Önül – Medine Gülü

Uzun zamandır dinlediğim bir albüm. Diğer albümlerinde olduğu gibi gene çok güzel bir ilahi albümü hazırlamış. Medine gülü ve Hazreti Osman benim en çok beğendiğim iki ilahi. Allah razı olsun.

 • Medine Gülü
 • Hazreti Osman
 • Havar Geylani
 • Ayyüzlü Peygamberim
 • Rahman Allah
 • Ey Benim Sultanım
 • Turna
 • Efendisi Resulellah
 • Rahim Allah
 • Abdurrahman Önül – Medine Gülü yazısına devam et

  Dursun Ali Erzincanlı – Tevbe

  Faran Dağlarında Açan Sevgili
  Hadra Yağmurları
  Ummanında Kaybolduğum Nursun
  Tevbe
  Yağmur
  Medine
  Nat’ı Şerif

  Evladının acısıyla yanan bir anne kalkıp uzatırsa dergâhına titreyen ellerini bu tövbemi sunuyorum o ellerle birlikte.
  Gecenin bir vaktinde herkes istediğiyle, sevdiğiyle hemhalken; yetim kalmış bir yürek sessiz sessiz ağlarken bakarsa bir an olsun yıldızsız gökyüzüne ve melekleri inleten bir edayla seslenip derse derinden ve LEBBEYK nidaları gelirse göklerinden, o öksüz haykırışa katıyorum tövbemi.
  Günahları yüzünden mahkûm olur ya insan, kimse görmesin diye görüp gülmesin diye kirlenen ellerini kapatır ya yüzüne ve günlerce acıyla inim inim inler ya; vicdanından yükselen alev gibi bin sesle uykusuz gecelerin ışıdığı zamanda karanlığın gündüze yakın olduğu anda secdelere kapanıp YA RABBİM ben pişmanım, ben pişmanım EY RAHMAN diyerek geçer ya kendisinden o pişman baygınlığa sunuyorum tövbemi. Rahmeti yok etmek için yola çıkan ÖMER’e, kız kardeşine karşı bazen şefkatli abi, bazen güvenli baba. HATTAB OĞLU ÖMER’in eline bulaştığı kardeşinin kanıyla, sonra aynı ÖMER’in Peygamber nazarını gözleriyle içerken günahlara döktüğü inci taneleriyle süslüyorum tövbemi. Dursun Ali Erzincanlı – Tevbe yazısına devam et

  Ettehıyyatü Duası

  Her namaz kılarken okuduğumuz bir dua Ettehıyyatü. Kuranda yer almayan bir dua olması sebebi ile dikkatimi çekti. Her zaman kılarken mutlaka okuduğumuz bir dua. yaptığım araştırma sonucunda aşağıda yer alan bilgileri buldum. bir başka nokta daha sonda yer alan Kelime-i Şahadet’i namazda söylerken yürekten söylemek ve tüm benliğiniz ile his etmeniz’i Allahtan diliyorum. çünkü onun verdiği haz o kadar güzel ki kelimeler ile tarif edilemez. Allah’ın rahmeti, bereketi ve selamı üzerinizde olsun.

  Ettehıyyatü lillahi vessalavatü vettayyibatü Esselamü aleyke eyyühennebiyyü verahmetullahi veberekatühü esselamü aleyna veala ıbadillahissalihin Eşhedü enlailahe illALLAH veeşhedü enne Muhammeden abdühü verasülüh.
  Namazın sonunda Etteyıhhatü’yü okuyacak kadar oturmak farz, Ettehıyyatü’yü okumak vacip,
  ALLAHümme salli-barik ve Rabbena’yı okumak ise sünnettir.
  Ettehıyyatü Duası yazısına devam et

  Sevinç Meleği

  Cafer Bin Muhammed, dedesinden rivayet ediyor.

  Bir kimse, bir mü’mini sevindirince, Allah verdiği bu sevinç sebebiyle onun için bir melek yaratır. Kul kabrine vardığında, o sevinç meleği gelir ve ölen kişiye:

  -Beni tanıyor musun?; der ölen kişiye.
  – Sen kimsin?; diye sorar.
  Sevinç meleği:

  Ben filanca kişiye filanca vakitte verdiğin sevinçten yaratılan meleğim. Bugün kabrin yalnızlığında senin dostun olacağım ve sorgu meleklerine vereceğin cevapta sana telkinde ve yardımda bulunacağım. Kıyamet günü göreceğin dereceleri sana seyrettireceğim. Senin için Rabbinin yanında şefaatçilik yapacağım ve sana cennetteki yerini göstereceğim; der…

  Kur’an mü’minler için şifadır

  Şuanda okuduğum bir kitap var. Gizli Telkinle Kur’an Terapisi adın da çok güzel ve severek okuyorum. Kubilay Aktaş tarafından kaleme alınmış olan bu eser’i okurken çok atladığımız konu olduğunu görüp onları tekrardan inceleme ve sizin ile paylaşma Allah nasip ediyor.
  Bugun kitabı okurken gözüme ISRA Sûresi 82.Ayette yer alan Mêal dikkatimi çekti. Bunla ilgili kendi bilgim el verdiği derece de bir araştırma yapıp sizin ile paylaşma gereğini gördüm. İnşallah size faydası dokunur.
  Kur’an mü’minler için şifadır yazısına devam et

  Dursun Ali Erzincanlı – 40 Yaşındasın

  uzun zaman oldu birşeyler yine yazmadım. kısmet değilmiş demek diyebiliyorum sadece. Kaç zamandır dinlediğim çok güzel bir ilahi (Şiir) vardı. Peygamber efendimiz Muhammed S.A.V. için yazılmış olan. dinledikçe tüylerim diken diken oluyor resmen. bu türlü duygulara sahip insanları gördükçe insan bir hoş oluyor. Allah razı olsun ki daha böyle güzel sözler ile bizi kendimize getiren Allah’ın sevgili kulları var. O nasıl bir içten okumak, ancak o duyguları taşıyan bir insanın okuyacağı çoşkuda. Ancak söylediklerine şüphesiz tam inan biri tarafında söylenebilecek sözler/okuma bu. Aşağı şiir’i ve dinleyebileceğiniz bağlantıları sizinle paylaştım. Allah razı olsun.

  Rahmetini umarak
  Günahkar bir dille;
  Allah Azze ve Celle

  Ya Rasulallah,
  Âlemlere rahmet hayatın geçiyor kalbimizden,
  Kalbimizden seyrediyoruz seni.
  Dursun Ali Erzincanlı – 40 Yaşındasın yazısına devam et

  Önemli Olan Bilmek Değil, PAYLAŞMAKTIR.