Etiket arşivi: Allahı Zikretmek

Allahı Zikretmek ve Bu Amaçla Toplanmanın Fazileti

Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivayetle dedi ki; Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır:

“Allahu Teâlâ’nın yollarda dola­şarak Allah’ı zikreden kullarını araştıran Melekleri bulunmak­tadır. Allah’ı zikreden bir topluluk buldukları vakit, birbirle­rine: “Haydi geliniz, sizin aradıklarınız buradalar” diye nida ederler.” “Me­lekler o zikir ehline dünya semasına kadar kanatlarıyla sa­rarlar. Rab Teâlâ onların vaziyetlerini Meleklerden daha iyi bilen olmakla beraber Meleklere:

“Kullarım ne diyorlar?” diye sorar.”

“Melekler: “Seni tesbih ediyorlar, Seni tekbir ediyorlar, Sana hamd ediyorlar ve seni temcîd ediyorlar” diye cevap verirler.
Allahı Zikretmek ve Bu Amaçla Toplanmanın Fazileti yazısına devam et