Etiket arşivi: Beyheki

Uyku

Kerahat vakitleri denilen güneşin doguş ve batış saatlerinde uyuyor olmak, hem gün içi vücut enerjisi hem de akıl sağlığı açısından zararlı etkilere sahip. Geceleri salgılanan melatonin hormonu günesin doğuşuyla azalıyor. Güneş doğarken uyanık olmak, bedenin gün içinde daha zinde ve enerjik olmasını sağlıyor. Güneş doğarken uykuda olmayı alzheimer hastalığının sebeplerinden biri sayan bilim çevreleri mevcut. Dr. Nusret Kaya, bu duruma farklı bir açıdan bakıyor: Hipofiz bezi Budizmde göz olarak adlandırılıyor. Doğu ekolü, gözün güneş ışığına hassas olduğundan, güneş doğarken uyanık olmanın zinde kalmak açısından öneminden bahseder. Bunlar doğacı hipotezler. Uyku yazısına devam et

Leyletü’l – Kadr (Kadir Gecesi)

Bu Cuma (26.08.2011) günü Allah ömür verir ise hep beraber inşallah kadir gecesini kutlayacağız. Kuran-i Kerimin inmeye başladığı yani Peygamberliğin bildirildiği gece bu gecedir. Bu gece 1000 aydan( içinde kadir gecesi olmayan) daha hayırlıdır. Bu gece ile ilgili olarak Kurani Kerim de şöyle denmektedir:

Kadr Suresi

inna enzelnâhü fî leyletil kadr ve maa edrâke mâ leyletül kadr leyletül kadri hayrün min elfi şehr tenezzelül melâiketü verrûhu fîhâ biizni rabbihim min külli emrin selâm hiye hattâ matla’ıl fecr

Doğrusu Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu ne bildirdi ki sana? (Sana, Kadir Gecesi’nin ne olduğunu, yani hangi özelliklere sahip olduğunu belirten işaretler ve özellikler nelerdir? ) Bin aydan hayırlıdır o Kadir gecesi.(Kadir Gecesi 1 tek gecedir. Ama 1.000 aydaki ortalama 30.000 gecenin, yarısı olan 15.000 gecenin üçte birini, ikinci 15.000 gecenin ise üçte ikisini ibadet ve zikirle geçirdiğin zaman 1/3+2/3=3/3 olacağı için bu gecelerin her zaman yaptığın gibi bir kısmını (üçte birini veya üçte ikisini) ibadetle, 15.000 geceyi tamamen ibadetle geçirmiş kadar ibadet etmiş olacaktın. İşte bütün bu ibadetlerden kazandığın kadar hayrı sadece Kadir Gecesi’ni tamamen ibadetle geçirirsen 1 tek gecede kazanabilirsin.) Onda melekler ve Ruh, Rablerinin izniyle (yapılacak) her iş için peyderpey inerler. O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir. Leyletü’l – Kadr (Kadir Gecesi) yazısına devam et

Namazın Önemi

Namazın önemi çok büyüktür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Namazın dindeki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir.) [Taberani]

(Kıyamette kulun ilk sorguya çekileceği ibadet, namazdır. Namazı düzgün ise, diğer amelleri kabul edilir. Namazı düzgün değilse, hiçbir ameli kabul edilmez.) [Taberani]

(Namazı doğru kılanın, ağaçtan yaprakların döküldüğü gibi günahları dökülür.) [İ.Ahmed]

(Allahü teâlâ buyuruyor ki, “Söz veriyorum ki, namazlarını vaktinde, doğru olarak kılana azap etmem, onu sorgu-suale çekmeden Cennete koyarım”) [Hâkim]

(Her Peygamberin ümmetine son nefeste vasiyeti namazdır.) [Gunye]

Namaz kılmak böyle büyük bir ibadet olduğu için terk edilmesi de çok büyük günahtır. Hanbeli’de namazı terk eden küfre düştüğü için, Şafii ve Maliki’de büyük günah işlediği için ceza olarak katli gerektiği fıkıh kitaplarında yazılıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Namaz dinin direğidir, terk eden dinini yıkmış olur.) [Beyheki]

(Namaz kılmayanın dini yoktur.) [İbni Nasr]

(Namaz kılan, kıyamette kurtulacak, kılmayan perişan olur.) [Taberani]

(Namaz kılmayan, kıyamette, Allahü teâlâyı kızgın olarak bulur.) [Bezzar]

(Namazı kasten bırakanın ibadetleri kabul olmaz ve namaza başlayana kadar Allahü teâlânın himayesinden uzak kalır.) [Ebu Nuaym]

(Bizimle kâfir arasındaki fark namazdır. Namazı terk eden kâfir olur.) [Nesai] Namazın Önemi yazısına devam et

Abdest

Abdest almak, namâzın farzlarındandır. Kur’ân-ı kerîmi tutmak, Kâ’beyi tavâf etmek, tilâvet secdesi yapmak, cenâze namâzı kılmak için de abdest almak lâzımdır. Her zemân abdestli bulunmak, yataga abdestli girmek, abdestli yimek ve içmek çok sevâbdır.

Abdestli iken ölenlere sehîd sevâbı verilir. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdular ki:
(Abdestli olarak ölen, ölüm acısı çekmez. Çünki abdest, îmânlı olmanın alâmetidir. Namâzın anahtârı, bedenin günâhlardan temizleyicisidir.)

(Müslimân abdest alınca, günâhları kulagından, gözünden, elinden ve ayagından çıkar. Oturunca, magfiret olunmus olarak oturur).
Abdest yazısına devam et

Hadisler Hakkında Genel Bilgi III

Bazı önemli zatların yaş ve Ölüm tarihlerine ait bilgiler:
Resulullah (s.a.v.), onun iki arkadaşı Ebu Bekir ve Ömer (r.a.) sahih rivayetlere göre 63 sene yaşadılar. Rasulullah (s.a.v.) hicretin on birinci senesinin Rebiü’ l-Evvel ayının on ikinci pazartesi günü kuşluk vaktinde vefat etmiştir. Hz. Ebu Bekir ise, hicretin on üçüncü senesinin Cemâdiye’l-Ulâ ayında hayata gözlerini kapamıştır. Hz. Ömer, hicretin yirmi üçüncü senesinin Zilhicce ayında şehit olmuştur. Hz. Osman 82 yaşında iken (diğer bir rivayete göre de 90 yaşında) hicretin otuz beşinci senesinde şehit edilmiştir. Hz. Ali 63 (bazı rivayetlere göre 64 ve 65) yaşında iken, hicretin kırkıncı senesinin Ramazan ayında şehit edilmiştir. Talha ve Zübeyr hicretin otuz altıncı senesinin Cemadiye’l-Ûlâ ayında vefat etmişlerdir.
Hâkim bunların 64 sene yaşadıklarını söylemiştir. Sa’d bin Ebî Vakkas 73 yaşında iken hicretin elli birinci senesinde vefat etmiştir. Abdurrahman bin Avf, 75 yaşında iken hicretin otuz ikinci senesinde vefat etmiştir. Ebu Ubeyde 58 yaşında hicretin on sekizinci senesinde vefat etmiştir. Hâkim bin Hizam ve Hasan bin Sabit bin El-Münzir bin Haram (hepsinden Allah Taâlâ razı olsun) ömürlerinin 60 senesini cahiliye devirlerinde, 60 senesini Müslüman olarak geçiren sahabelerdir. Hicri elli dört senesinde Medine ‘de ölmüşlerdir. Süfyan-ı Sevrî efendimiz hicrî doksan yedi senesinde doğmuş ve yüz altmış senesinde ölmüştür. Dört mezhebin dışında bir mezhep sahibi olan meşhur bir zattır.
Hadisler Hakkında Genel Bilgi III yazısına devam et

Hadisler Hakkında Genel Bilgi I

Bilgisayarımı karıştırıken bulduğum ve hadisler ile ilgili olarak çok değerli bilgiler taşıyan bir yazıyı sizinle paylaşacağım.

1 – Sahih hadis

Sahih hadis :
Adalet ve zabt şartlarını haiz ravilerin, Hz. Peygamber (s.a.v.) ‘e kadar uzanan muttasıl bir isnadla rivayet ettikleri, şaz ve illetten salim hadislerdir.
Bir hadis sahihtir denildiği zaman onun maktu olmadığı, yani senedinin muttasıl olduğu anlaşılır. Sahih değil denilince de senedi sahih değildir, manası anlaşılır. Muhtar olan, hiçbir isnad hakkında genel olarak “bu en sahih isnaddır” diye kesin konuşulamaz, denilmiştir. Diğer taraftan en sahih isnad, Zuhri ‘nin Salim ‘den.
Salim’ in babasından yaptığı rivayettir. denilmiştir, İbn Sîrîn Ubeyde ‘den Ubeyde Ali’ den, şeklindeki senedinde en sahih sened olduğu söylenmiştir. A’meş, İbrahim’ den O Alkame’ den, Alkame İbn Mes’ud ‘dan veya Ali, Hasan ‘dan Hasan da babasından, babası Ali ‘den veya Malik, Nafi ‘den Nafi, îbn Ömer ‘den diye yapılan isnadların da en sahih isnad oldukları söylenmiştir. Son isnada dayanarak Şafii, Malik ‘den; Malik, Nafi ‘den; Nafî’, İbn Ömer ‘den (r.a.) şeklindeki isnad da en sahih isnad olarak gösterilmiştir.
Hadisler Hakkında Genel Bilgi I yazısına devam et

Gururlanma (Kibirlenme) İnsanoğlu Ölmemeye Çare mi Var.?

Başlık konusunda epey düşündüm ve en uygun bu olur diye düşündüm. Çok güzel bir ilahi.

Gururlanma insanoğlu ölmemeye çarenmi var
Hazan olmuş bir gül gibi solmamaya çaren mi var

Güz gelince solar yaprak yüzüm örter kara toprak
Kefen çürürüyünce çıplak kalmamaya çaren mi var

Altımızda taşlar batar üstümüzde otlar biter
Yılan çiyan yiyip gider kurtulmaya çaren mi var

Altımızda sular yürür üstümüzü çimen bürür
Beden çürür et dökülür ölmemeye çarenmi var

Gururlanma öleceksin dar kabire gireceksin
Hakka cevap vereceksin vermemeye çarenmi var
Gururlanma (Kibirlenme) İnsanoğlu Ölmemeye Çare mi Var.? yazısına devam et