Etiket arşivi: Ebu Hureyre r.a.

Müminler Arasındaki Güçlü Bağ

Bir hadiste de: “Mümin müminin aynasıdır. Onun üzerinde bir şey gördüğünde onu alır, atar.”(1) buyurulur.
“Müminin mümin kardeşiyle olan durumu, birbirini yıkayıp temizleyen iki el gibidir.”(3)

“Mümin müminin kardeşidir. O yokken ona ait korunması gereken şeyleri korur, başkalarının tarlasına verebilecekleri zararlarına da engel olur.”(4) Hadiste ifade edildiği üzere kardeşlik hukukunun bir gereği de kardeşine ait olan malları korumaktır. Kaynaklar: 1-Münâvî, Feyzu’l-kadîr, 6/352. 2-Gazali, İhyau ulûmi’d-din, 3/146-148. 3-Kenz, 1/155. 4-Kenz, 1/152.
Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki:

Mümin, mümine şifadır, rahmettir. Onun için, hastanın en büyük ihtiyacı bir mümini görmektir. Peygamber efendimiz buyuruyor ki:

(Mahşerde, herkes buram buram güneş altında yanarken, elli bin sene orada terlerken, yedi sınıf Müslüman arşın gölgesinde gölgelenecekler, onlar için azap korkusu yoktur.

Bunlardan biri, müminin yüzüne Allah rızası için bakanlardır.)
Müminin simasına Allah için bakanlar, arşın gölgesinde gölgeleneceklerdir. Müminler Arasındaki Güçlü Bağ yazısına devam et

Ramazan bitti. Ramazan ne idi ne değildi

11 Ayın Sultanı Şehr-i Ramazan geçti. Allah nasip etti ve bu yıl ki Orucumuzu da sıhhat ile, ibadet ve Kur’an ile geçirdik. Ramazan başında yazılsa idi bu yazı okuyanlardan bir kısmı kesinlikle farklı göz ile bakarlardı. Yapacakları yorumları ve homurtuları duyar gibi oluyorum sanki.

Ramazan bitti Şevval ayına girdik. Allah’ın izni ile Bayram sevincini de yaşadıktan sonra, yine işlere kaldığımız yerden devam ettik. Ramazan ayında oruçlu iken Akşam iftar dahil pek birşey yemezken, şuanda Öğlen yemeğine rağmen akşama zor dayanıyorum. Kan Şekerim düşüyor bu saatlerde bir cips felan yemezsem eğer akşam eve zor gidiyorum. Düşünüyorum da Ramazan ayında 16 saat AÇ VE SUSUZ kalan ben. Akşam bir çorbadan sonra birşey yemek istemeyen ben. O günler de birkez bile ŞEKER ile ilgili sorun yaşamayan ben. NEDEN şimdi aynı BEN sorunlar ile boğuşuyorum.

Anlıyorum ki (Allah’a hâmd olsun ki çoktan anlamıştım da) eğer siz isterseniz Allah C.C. size yardım ediyor. Kalıcı olan hastalıklar vardır elbette, yada gerçek anlamda tutamayanlar da vardır muhakkak. Yada dini düşüncesine göre tutmayan da vardır. Hepsine tamam ve kimseyi de NEDEN tutmuyorsun diye sorgulama hakkımız da yoktur. O Allah ve Kul arasında olacak olan bir sorgudur. AMA şu var ki tutana Saygı göstermeyen, oruçlulara karşı kasti bir şekilde hareket edenler için ise söyleyecek hiçbir söz yoktur. Onlar ki kul hakkına giriyorlar. Ve en ağır olanı da kul hakkıdır. Onlar için söyleyecek hiçbir sözüm yok…
Ramazan bitti. Ramazan ne idi ne değildi yazısına devam et

Her Güne Bir Hadis

Ebu Hureyre Radiyallahu Anh anlatıyor:

Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vessellem) buyurdular ki:

“Bir grup, Kitâbullah’ı okuyup ondan ders almak üzere ALLAH’ın evlerinden birinde bir araya gelecek olsalar, mutlaka üzerlerine sekinet iner ve onları ALLAH’ın rahmeti bürür. Melekler de kanatlarıyla sararlar. ALLAH, onları, yanında bulunan yüce cemaatte anar.”

(Ebu Davud, Salât 349)

her güne bir hadisi şerif

Ebu Hüreyre Radiyallâhu Anh, Resul-i Ekrem Efendimiz Sallallâhu Aleyhi Vesellemin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:

“Ramazan ayının ilk gecesi girince şeytanlar ve cinlerin azgınları zincire vurularak bağlanır. Cehennemin kapıları kapatılır, hiçbir kapısı açılmaz. Cennet kapıları ise sonuna kadar açılır, hiçbirisi kapalı tutulmaz.
Her Müslümanın kalbinde hissettiği bir ses yükselir:
Ey iyiliklere istekli olanlar, hayra yönelin!
Ey kötülüğe arzu duyanlar, kendinizi tutun!
Allah’ın bu gece Cehennemden kurtardığı pek çok kimseler olacaktır. Bu hal Ramazan’ın bütün gecelerinde tekrarlanır.”
(Buhari, Savm: 5; Bed’ü’l-Halk: 11; Müslim, Sıyâm: 2; Nesâi, Sıyam: 5)

Berat Kandili

Allahın Selam’ı üzerinizde olsun. yazı’ya üstad Said Nursi Şualarından bir yazı ile başlamak istiyorum.

Bu gelen gece olan Leyle-i Berat, bütün senede bir kudsî çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin proğramı nev’inden olması cihetiyle Leyle-i Kadr’in kudsiyetindedir. Herbir hasenenin Leyle-i Kadir’de otuzbin olduğu gibi, bu Leyle-i Berat’ta herbir amel-i sâlihin ve herbir harf-i Kur’anın sevabı yirmibine çıkar. Sair vakitte on ise, şuhur-u selâsede yüze ve bine çıkar. Ve bu kudsî leyali-i meşhurede onbinler, yirmibin veya otuzbinlere çıkar. Bu geceler, elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için elden geldiği kadar Kur’anla ve istiğfar ve salavatla meşgul olmak büyük bir kârdır. ( Said Nursî Şualar: 505) Berat Kandili yazısına devam et

Hadis Bahçesi

379. Ebu Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınız!”
(Müslim, îman 93-94. Ayrıca bk.Tirmizî, Et’ime 45, Kıyamet 56; İbni Mace, Mukaddime 9, Edeb 11)

Açıklamalar Hadis Bahçesi yazısına devam et

Her Güne Bir Hadis-i Şerif

Hz. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:
“Gıybetin ne olduğunu biliyor musunuz?”
“Allah ve Resûlü daha iyi bilir!” dediler. Bunun üzerine:
“Birinizin, kardeşini hoşlanmayacağı şeyle anmasıdır!” açıklamasını yaptı. Orada bulunan bir adam:
“Ya benim söylediğim anda varsa, (Bu da mı gıybettir?)” dedi. Aleyhissalatu vesselam:
“Eğer söylediğin onda varsa gıybetini yapmış oldun. Eğer söylediğin onda yoksa bir de bühtanda (iftirada) bulundun demektir.”

Ebu Davud, Edeb 40, (4874); Tirmizi, Birr 23, (1935); Müslim, Birr 70, (2589).

Hamd

Bismillâhirrahmânirrahîm
El hamdu lillâhi rabbil âlemîn (âlemîne). Er rahmânir rahîm(rahîmi). Mâliki yevmid dîn(dîne). İyyâke na’budu ve iyyâke nestaîn(nestaînu). İhdinas sırâtel mustakîm(mustakîme). Sırâtallezîne en’amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim ve lâd dâllîn(dâllîne).

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
Hamd, Alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. O Rahman, Rahim, O, din gününün maliki Allah’ın. Sade Sana ederiz kulluğu, ibadeti; sade Senden dileriz yardımı, inayeti Yarab! Hidayet eyle bizi doğru yola, O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.

Kur’ani kerim de açılış olan Fatiha suresi ile başladık. Fatiha suresi dışında 43 ayette daha Hamd geçmektedir. Hamd ve şükür Allah’a yapılan övgüdür. Allah’ın verdiklerinin karşılığında Allah’a yapılan senadır. teşekkür istikametinde kullanılır. Hamd yalnızca Allah’a mahsustur başkasına yapılmaz. Kurani Kerim de pek çok kez bunu görürüz zaten. Hamd geçen her yerde Allah’a mahsus olduğu belirtilmiştir. Yeri, Göğü ve arasında ki bütün alemleri yaratan Allahtır. Hamd yazısına devam et

Lâ İlâhe İll’Allâh

Mana olarak : Tek ilah’tan başka kulluk edilecek başka bir ilah yoktur. O tek olan ilah da, şeriki olmayan yüce Allah’tır. Çünkü ibadete layık olan, ancak O’dur. Bu kelimenin gereği, Allâhu Teâlâ dışındaki bütün sahte ilahları reddetmektir. Zira Allâhu Azze ve Celle dışındaki mabutların ilahlık iddiası batıldır. Çünkü O’ndan başka bir şey ibadete (dua edilmeye, emir ve yasak koymaya, nizam tespit etmeye) layık değildir. Uluhiyetin başkaları için reddedilmesi, ilahlığı sadece ortağı olmayan Allâhu Teâlâ’ya ait kılmayı ve O’nun yanında ikinci bir ilah edinmemeyi gerektirir.

Birincisi, kalbiyle “En büyük O´dur, O´ndan başka büyüklüğe ortak olacak kimse yoktur”.

İkincisi, “O´nun büyüklüğünü kabul etmekle beraber günlük yaşantı­mızda karşılaşacağımız tüm sosyal problemlerde ve tüm ibadetlerimizde, O´nun hükmü sürmeli, hakim olmalı. O´ndan başkasının hükmünün ta­nınmayacağı böylece ortaya konulmalıdır.

Lâ İlâhe İll’Allâh sadece Ummeti Muhammed’e tek değil bütün Resullerine emir kılmıştır. Dinde en büyük yasak Şirktir. Ve biz Lâ İlâhe İll’Allâh diyerekten Allahtan başka ilah olmadığını kabul ediyoruz. Ümmeti Muhammedden olmak için, Müslüman olmak için ilk şart olan Kelime-i Şahadette Biz Şöyle demekteyiz ki bunla biz Şirkten kaçıyoruz, Allahtan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed (S.A.V) onun Kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ettiğimizi beyan ediyoruz. “Eşhedu en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden âbduhu ve Resuluhu” (“Şehadet ederim ki Allah´tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Muhammed (s.a.v.) onun kulu ve Peygamberidir”.)
Lâ İlâhe İll’Allâh yazısına devam et