Etiket arşivi: Kıta Sahanlığı

Arınç: Umarım savaşmak zorunda kalmayız

Akdeniz’de petrol arama konusu sadece güney Kıbrıs ve İsrail’i ilgilendirmiyor. Diğer ülkelerin uluslararası hukuktan doğan hakları var. Bunlardan birisi Türkiye’dir. Ancak son zamanlarda ihtilaflı olduğumuz ve bazı konularda ayrı düşündüğümüz iki ülkenin birleşerek özellikle Türkiye’yi ve KKTC’yi rahatsız edecek biçimde petrol arama faaliyetine girişmesinin siyasi bir anlamı olmalı.

Piri Reis’in donanma gemilerinin koruması altında Akdeniz’de arama faaliyetlerine başlaması bir rest olarak anlaşılmamalı. Uluslararası hukuk buna izin veriyor.

Savaş gemilerimizi savaşmak için göndermiyoruz. Bir koruma faaliyeti içerisinde olacaklardır ve hukuka aykırı herhangi bir müdahale olursa buna karşı duracaklardır. Bu da haklarımız korumak için kullanacağımız argümanlardan bir tanesi. Dolayısıyla hiç kimseyle savaş yapmaya, kavga etmeye ihtiyacımız yok, niyetimiz de yok. Umarım karşı taraf böyle bir cüretkarlığı göstererek Türkiye’yi güç kullanmak mecburiyetinde bırakmaz.
Arınç: Umarım savaşmak zorunda kalmayız yazısına devam et

Kıta Sahanlığı Anlaşma’sının tam metni

“Bundan böyle akit taraflar olarak anılacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti,

Mevcut iyi komşuluk ve dostluk ilişkilerini daha derinleştirmek ve genişletmek isteğinden hareketle,

Tarafların kıta sahanlığının doğal kaynakları araştırmak ve işletmek amacıyla egemen haklarını kullandıkları Akdeniz’de kıta sahanlığının ilgili bölgelerinin sınırının saptanmasını arzulayarak,

Yapıcı müzakereler ve iyi komşuluk ruhu içerisinde adil ve karşılıklı kabul edilebilir çözümler sağlanması yolundaki isteklerini göz önüne alarak
Kıta Sahanlığı Anlaşma’sının tam metni yazısına devam et